No ganiem, [193-]
Novakars, [193-]
Tālā ceļā, [193-]
No pilsētas, [193-]
Baltie bērzi, [193-]
Miglains rīts, [193-]
Jaunā maize, [193-]
Ganibās, [193-]
Pirmā sarma, [193-]
Miers, [193-]
Koknese. Skats no pilsdrupām, [194-],
Kokneses pagasts