Pērse pie Kokneses, [193-],
Kokneses pagasts
Jaunjelgava. Mājas "Jaungruntas", [193-],
Jaunjelgavas pilsēta
Ganāmpulks Bārtas krastā, [1938?],
Nīcas pagasts
Tilts pār Gauju Siguldā, [195-],
Siguldas pilsēta
Gauja pie Turaidas, 1941,
Siguldas pilsēta
Pavasarī pie Pēterupes, 1941,
Saulkrastu pilsēta
Rīga. Pilsētas kanāls, [191-],
Rīga
Daugavpils. Skats uz Grīvu, [193-],
Daugavpils
Sūnu ciema ozols, 2001,
Skrīveru novads
Koknese. Skats no pilsdrupām, [194-],
Kokneses pagasts
Maizītes upe Skrīveros, 2001,
Skrīveru novads
Stalīdzānu ciems, 1944,
Barkavas pagasts
Ābeļu pamatskola, 1989,
Ābeļu pagasts
Daugavpils. Dzelzceļa tilts, [192-],
Daugavpils
Spuņņupe, 1957-07-14,
Salas pagasts