Alūksne. Glika ozoli, [192-],
Alūksnes pilsēta
Ernsta Glika ozoli, 2010,
Alūksnes pilsēta
Senču "upuru" ozols Ērgļos, [193-],
Ērgļu pagasts
Ēdoles pagasts. "Rūķīšu" ozols, [195-],
Ēdoles pagasts
Veckuldīgas pilskalns, 1935,
Kuldīgas pilsēta
Kaives ozols, 2010,
Sēmes pagasts
Sīmanēnu svētozols, 1922,
Valmieras pagasts
Rubenes pagasts. Priede. Dižkoks , 1926,
Rubenes pagasts
Rubenes pagasts. Priede. Dižkoks, 1926,
Rubenes pagasts
Priede pie Vijciema baznīcas, 1967,
Vijciema pagasts
Ozols Valkas novada Vijciema pagastā, 1967,
Vijciema pagasts
Mīlestības priede, 1988,
Skujenes pagasts
Kaņepju dižozols, 1998,
Jērcēnu pagasts
Svētozols Sīmanēnos, [192-?],
Valmieras pagasts
Vadakstes ozols un baronu Bistramu ģimene, [1900],
Vadakstes pagasts