Zelma Ķirpīte ar vīru, [191-],
Valkas pilsēta
G. Zommers, [193-]
Nīkrāces pagasts. Paulu ģimene, 1928,
Nīkrāces pagasts