Trīs jauni vīrieši uz motocikla, 1937,
Cīravas pagasts
Neatpazīta jauna vīrieša portrets, 1927-04-05,
Ventspils
Jauniesaucamie kareivji, 1927,
Madonas pilsēta
Ēveles koris, [1930],
Ēveles pagasts
Ēveles koris, 1926-02-20,
Rīga