Grupa Cēsu karavīru sanatorijā, 1937-09-10,
Cēsu pilsēta
Gunārs Terinks 3. klasē, [193-?],
Daugavpils
Jevgeņijs Terinks , 1934,
Rīga
Skolnieki un skolotāji, 1928,
Lejasciema pagasts
Skolnieki un skolotāji, 1930,
Lejasciema pagasts
Skolnieki un skolotāji, 1931,
Lejasciema pagasts
Aktieru grupiņa skolas izrīkojumā, 1932-05-15,
Lejasciema pagasts
Skolnieki un skolotāji, 1932,
Lejasciema pagasts
Skolnieki mežmalā, [193-?],
Lejasciema pagasts