Skolnieki un skolotāja klasē, [193-?],
Daugavpils
Klases fotogrāfija, [193-?],
Daugavpils
Ego Terinks, 1936,
Rīga
Eross Terinks, [193-?],
Daugavpils
Berta Terinks dz. Grass, [193-?],
Daugavpils
Alīda Berkolda, [19--]
Anna Terinka, [19--]
Anna Terinka, [193-?]
Jevgēņijs un Ego Terinki, [192-],
Lejasciema pagasts