Krāslava. Krāslavas Policistu kopbilde, 1938-02,
Krāslavas pilsēta
Ādolfs Runčevics, 1949-10-18