Strenču pamatskola, [193-],
Strenču pilsēta
Nīcas pamatskola, [193-],
Nīcas pagasts
Tērauda pamatskola, [1935],
Valkas pilsēta
Ilzenes pamatskola, [193-],
Ilzenes pagasts
Dundagas pamatskola, [193-],
Dundagas pagasts
Durbes pamatskola, 1926,
Durbes pilsēta
Priekules pamatskola, [193-],
Priekules pilsēta
Priekules pamatskola, [193-],
Priekules pilsēta
Priekules pamatskola, [194-],
Priekules pilsēta
Priekules pamatskola, [193-],
Priekules pilsēta
Priekules pamatskola, [1943],
Priekules pilsēta
Dukstigalas pamatskola, [193-],
Kaunatas pagasts
Salienas pamatskola, [192-],
Salienas pagasts
Valka. Pirmā pamatskola, [1926],
Valkas pilsēta
Valka. Otrā pamatskola, [192-],
Valkas pilsēta
Rēzekne. Pamatskola, [193-],
Rēzekne
Liepnas sešu klašu pamatskola, [193-],
Liepnas pagasts