Valtaiķu vācu pamatskola, [193-],
Laidu pagasts
Valtaiķu vācu pamatskola, [1935],
Laidu pagasts
Valtaiķu vācu pamatskola, [193-],
Laidu pagasts
Valtaiķu vācu pamatskola, [193-],
Laidu pagasts
Valtaiķu vācu pamatskola, [193-],
Laidu pagasts
Valtaiķu vācu pamatskola, [193-],
Laidu pagasts
Strenču pilsētas pamatskola, [192-],
Strenču pilsēta
Strenču pilsētas pamatskola, [192-],
Strenču pilsēta
Strenču pilsētas pamatskola, [192-],
Strenču pilsēta
Preiļu pamatskola, [191-],
Preiļu pilsēta
Lielvārde. Daugavas 6 klašu pamatskola, [192-],
Lielvārdes pilsēta
Indra. Pamatskola, [193-],
Indras pagasts
Bērzgales pamatskola, [192-],
Bērzgales pagasts
Alūksnes pamatskola, [193-],
Alūksnes pilsēta
Doles skola, 1970,
Amatas pagasts
Doles skola, 1970,
Amatas pagasts