Burāšanas sacensības Jelgavā, 1980-07-15,
Jelgava
Jelgavas Kultūras nams, [197-],
Jelgava
Jelgava. Zigrīda Jermakova, [196-],
Jelgava
Jelgava. Larisa Jermakova, [196-],
Jelgava