Rīga. Brāļu kapos, 1935,
Rīga
Rīga. Brāļu kapi, [193-?],
Rīga
Rīga. Brāļu kapi, [193-?],
Rīga
Rīga. Brāļu kapi, [193-?],
Rīga
Rīga. Brāļu kapi, [194-?],
Rīga
Brīvības Piemineklis, [197-?],
Rīga
Rīga. Pastaiga, [193-],
Rīga