Vasaras svētki "Brūkšos", 1938,
Matīšu pagasts
Muzikanti Alberts un Jānis Lībiņi, [196-],
Andrupenes pagasts
Kāzu foto, 1960,
Andrupenes pagasts
Jāna Lībiņa 60 gadu jubileja, 1988-07,
Andrupenes pagasts
Kāzas, [19--],
Mazsalacas pagasts
Kāzas Gudeniekos mājas "Vaļņi", 1932,
Gudenieku pagasts