Sporta sacensību dalībnieki, [198-],
Bauskas novads
Viļakas Romas katoļu baznīca, grupa, 1940,
Viļakas pilsēta