Grupas portrets, [193-]
Grupas portrets, [193-]
Nīkrāces pagasts. Grupas portrets, [193-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Grupas portrets, 1946,
Nīkrāces pagasts
Minna Ozola, 1930
Minna Runčevica, 1949-08-20
Nīkrāces pagasts. Minna Runčevica, 1949-06-19,
Nīkrāces pagasts
Sigulda. Ekskursanti pie Gūtmaņa alas, [195-],
Siguldas pilsēta
Ekskursanti Siguldā, [195-],
Siguldas pilsēta
Grupas portrets, [196-]
Nīkrāces pagasts. Minna Runčevica, [197-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Minna Runčevica, 1949-06-19,
Nīkrāces pagasts