Stopiņu novads. Akācijas, [197-],
Stopiņu novads
Kārlis Udrass, [190-],
Valkas pilsēta
Neatpazīta vīrieša portrets, [190-],
Valkas pilsēta
Neatpazītas ģimenes portrets, [190-],
Valkas pilsēta
G. Zommers, [19--]
G. Zommers, [193-]
Nīkrāces pagasts. Ēvalds Gūtmanis, [195-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Ēvalds Gūtmanis, [195-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Ēvalds Gūtmanis, [195-],
Nīkrāces pagasts