Rankas pagasts. Dūzeļa laipas, [196-],
Rankas pagasts
Tatjana Saliņš, [194-],
Lūznavas pagasts
Jūlija Saliņa ģimene, [193-],
Lūznavas pagasts
Brālis un māsa, [193-],
Lūznavas pagasts
Studenti, [195-],
Tukuma pilsēta
Tukuma slimnīcas darbinieki, [195-],
Tukuma pilsēta
Marija Sala-Saliņš ar vedeklu un meitu, [195-],
Kandavas pilsēta
Helēna Saliņa, [195-],
Tukuma pilsēta