Viesīte. Arodskolas izlaidums, 1939-06-15,
Viesītes pilsēta
Viesīte. Arodskolas teātra grupas dalībnieki, 1939-03-12,
Viesītes pilsēta