Pārupes (Grāvendāles) pamatskola, 1957,
Viesturu pagasts
Pārupes (Grāvendāles) pamatskola, 1956,
Viesturu pagasts
Iecavas internātskola, 1965,
Iecavas novads
Dravnieku pamatskolas skolēni 1935. gadā, 1935-03,
Stabulnieku pagasts
Dravnieku pamatskolas skolēni 1930. gadā, 1930-12-28,
Stabulnieku pagasts