Klases pārgājiens Bernātos, 1965,
Nīcas pagasts
Ražas novākšana kolhozā "Nīca", [1973?],
Nīcas novads