Virgas luterāņu baznīcas vieta, 1982-04-06,
Virgas pagasts
Virgas luterāņu baznīcas drupas, 1982-04-06,
Virgas pagasts
Virgas luterāņu baznīcas drupas, 1982-04-06,
Virgas pagasts
Virgas kapsēta, 1982-04-06,
Virgas pagasts
Virgas kapsētas zvanu tornis, 1982-04-06,
Virgas pagasts
Virgas kapsētas zvanu tornis, 1982-04-06,
Virgas pagasts
Virgas muiža, 1982-04-06,
Virgas pagasts
Virgas muiža, 1982-04-06,
Virgas pagasts
Virgas muiža, 1982-04-06,
Virgas pagasts
Virgas muiža, 1982-04-06,
Virgas pagasts