Karavīri, 1928-08-19,
Rīga
Jauniesaucamie kareivji, 1927,
Madonas pilsēta