Bukaišu 7 gadīgā skola, [195-],
Bukaišu pagasts
Bukaišu pagasts. Zigrīda Jermakova, [195-],
Bukaišu pagasts