Rauna. Pēc dievkalpojuma, [192-],
Raunas pagasts
Skats uz Raunu, [193-],
Raunas pagasts