Ungurmuižas Tējas namiņš, [193-],
Raiskuma pagasts
Ungurmuiža. Tējas namiņš , 2010,
Raiskuma pagasts
Ungurmuiža. Tējas namiņš, 2010,
Raiskuma pagasts
Ungurmuiža. Tējas namiņš, 1981,
Raiskuma pagasts