Biržu-Bērzgala 6-klasīgā pamatskola, [192-?],
Leimaņu pagasts