Dravnieku pamatskolas skolotāji un skolēni, [196-],
Stabulnieku pagasts
Dravnieku pamatskolas skolēni, 1949-09-10,
Stabulnieku pagasts