Pie Svitenes kultūras nama, [1970?],
Svitenes pagasts
Svitenes ūdenskrātuve, [1970?],
Svitenes pagasts
Svitenes skola, [193-?],
Svitenes pagasts
Svitenes muižas pils, [192-?],
Svitenes pagasts
Svitene. Dabas skats uz dārzu, [195-?],
Svitenes pagasts
Koka tilts pār Virsītes upi, [196-?],
Svitenes pagasts
Svitenes pamatskola, [193-?],
Svitenes pagasts
Skats uz Svitenes skolu no parka puses, [194-?],
Svitenes pagasts
Ceļš caur parku un ābeļdārzu uz skolu, [193-?],
Svitenes pagasts
Pienotava. "Sapņi", [193-?],
Svitenes pagasts
Svitene. Mājas "Kastaņas", [196-?],
Svitenes pagasts
"Induļi", Vecais kantoris, [193-?],
Svitenes pagasts
Svitenes pagasts. "Pienotavas" dārziņš, [197-?],
Svitenes pagasts
Skats uz skolas kūti un māju "Kamenes", [197-?],
Svitenes pagasts
Svitenes skola, pasta ēka, [197-?],
Svitenes pagasts
Svitenes muiža pirms fasādes remonta, [197-?],
Svitenes pagasts