Viesīte. Arodskolas izlaidums, 1939-06-15,
Viesītes pilsēta