Liepupes vecā skola, [19--],
Liepupes pagasts
Liepupes vidusskola, [195-?],
Liepupes pagasts
Liepupes vidusskolas skolēni, 1953,
Liepupes pagasts
Liepupes vidusskola. Izlaidums, [195-?],
Liepupes pagasts
Liepupes vidusskolas skolotāji, [196-?],
Liepupes pagasts
Liepupes vidusskolas pionieri , [197-],
Liepupes pagasts
Liepupes vidusskola. Svinības , [196-],
Liepupes pagasts
Vecmuižas pamatskola, [19--],
Liepupes pagasts
Vecmuižas pamatskola, [196-?],
Liepupes pagasts
Vecmuižas pamatskola. Dejotājas , [196-?] ,
Liepupes pagasts
Vecmuižas pamatskola. Vingrotājas , [196-],
Liepupes pagasts
Bijusī Duntes skola, [197-?],
Liepupes pagasts
Bijušā Duntes skolas internāta ēka , [197-],
Liepupes pagasts