Tukuma pamatskolēni - Meža diena, 1932,
Tukuma pilsēta
Kuldīga. Komunistiskā sestdienas talka, 1981-04-18,
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Komunistiskā sestdienas talka, 1981-04-18,
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Ļeņina piemineklis tapšanas laikā, 1980-10-26,
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Ļeņina piemineklis tapšanas laikā, 1980-10-26,
Kuldīgas pilsēta
Pēc siena pļaujas, [195-],
Asūnes pagasts
Silajāņu pagasts. Dārza darbos, 1935,
Silajāņu pagasts
Augšlīgatne. Meža dienas, 1939-05-12,
Līgatnes pagasts