Biržu-Bērzgala 6-klasīgā pamatskola, [192-?],
Leimaņu pagasts
Bērzgala pamatskola, [1934?],
Leimaņu pagasts
Bērzgala pamatskola, [1934?],
Leimaņu pagasts
Bērzgala pamatskola, 1940-1950,
Leimaņu pagasts
Bērzgala pamatskola, 2015-05-17,
Leimaņu pagasts
Biržu-Bērzgala pienotava, [1938?],
Leimaņu pagasts
Leimaņi. J. Pormaļa tirgotava, [192-?],
Leimaņu pagasts
Leimaņi. J. Pormaļa tirgotava, [193-?],
Leimaņu pagasts
Leimaņi. J. Pormaļa tirgotava, [193-?],
Leimaņu pagasts