Ķurmrags. "Vecozoli", 1973,
Liepupes pagasts
Liepupes pagasts. "Jaunozolnieki", 1973,
Liepupes pagasts
Ķurmrags. "Ozolnieki", 1973,
Liepupes pagasts
Ķurmrags. "Ozolnieki", 1973,
Liepupes pagasts