Pie Svitenes kultūras nama, [1970?],
Svitenes pagasts
Svitenes ūdenskrātuve, [1970?],
Svitenes pagasts
Svitenes skola, [193-?],
Svitenes pagasts
Svitenes muižas pils, [192-?],
Svitenes pagasts
Svitene. Dabas skats uz dārzu, [195-?],
Svitenes pagasts
Svitenes pagasta mājas "Dimzēni", [195-?],
Svitenes pagasts
Koka tilts pār Virsītes upi, [196-?],
Svitenes pagasts
Mājas "Ražas" pie ceļa uz Bērsteli, [195-?],
Svitenes pagasts
Svitenes pamatskola, [193-?],
Svitenes pagasts
Skats uz Svitenes skolu no parka puses, [194-?],
Svitenes pagasts
Ceļš caur parku un ābeļdārzu uz skolu, [193-?],
Svitenes pagasts