Talsi. Tējas dzeršana, [193-],
Talsu pilsēta
Talsi, [193-],
Talsu pilsēta
Talsi. Viļa Kaijgara nams, [1938?],
Talsu pilsēta
Talsu tautisko deju kopa, 1926,
Talsu pilsēta
Talsu vidusskola, 1923-05,
Talsu pilsēta
Iesvētāmo grupa Talsos, 1918,
Talsu pilsēta
Talsi. Lamekina klētiņa, 1940,
Talsu pilsēta
Talsu pilskalns, 1938,
Talsu pilsēta
Talsi, [193-],
Talsu pilsēta
Talsu vācu pamatskola, [192-],
Talsu pilsēta
Talsi. Grunska viesnīca, [190-],
Talsu pilsēta
Talsi. Parka iela, [192-],
Talsu pilsēta
Talsi. Mīlenbaha iela, 1916-02-16,
Talsu pilsēta
Talsi. Vidusskolas parks, [1936?],
Talsu pilsēta
Talsi. Vidusskolas parks ziemā, 1924,
Talsu pilsēta
Talsi. Darba svētku gājiens, [192-],
Talsu pilsēta