Nīkrāces pagasts. Māju ''Sprosti'' kūts, [197-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Māju ''Sprosti'' kūts, [197-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Dīķis Dzeldas ciemā, [197-],
Nīkrāces pagasts