Fricis Eglītis, [19--]
Fricis Eglītis, [192-]
Skrunda. Grupas portrets, [19--],
Skrundas pilsēta
Skrunda. Neatpazītas jaunietes, [19--],
Skrundas pilsēta
Rudbāržu pagasts. Ozoliņu ģimene, [193-],
Rudbāržu pagasts
Eglīšu ģimene, [190-],
Aizputes pilsēta
Skrunda. Fricis Eglītis, [193-],
Skrundas pilsēta
Nīkrāces pagasts. Celtniecības darbi, [197-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Bēres, 1957,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Bēres, 1957,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Purvakroga kapi, [197-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Dzeldas ciems, [197-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Dzeldas ciems, [197-],
Nīkrāces pagasts