Trīs medmāsas ar pacientiem, [192-?],
Strenču pilsēta
Anna Jēlnieks slimnīcā, 1933,
Alūksnes pilsēta
Preiļu slimnīca, [19--],
Preiļu pilsēta
Voldemārs Klāviņš, 1943-11-20,
Rīga