Nīkrāces pagasts. Mājas "Avoti", 1929,
Nīkrāces pagasts