Mālpils muižas pils. Kāpnes, 2009,
Mālpils novads
Mālpils muižas pils, 2009,
Mālpils novads
Mālpils muižas pils , 2009,
Mālpils novads
Mālpils muižas pils, 2009,
Mālpils novads