Iecava. Vera Lejniece ar dēlu Austri, [195-],
Iecavas novads