Zaubes pagasts. Alīde Lūse ar vīru, [193-],
Zaubes pagasts
Nītaures luterāņu baznīcas altāris, [193-],
Nītaures pagasts
Zaubes luterāņu baznīca, [193-],
Zaubes pagasts
Jānis Švanka, 1936-02-25
Kārlis Švanka, 1937-07-21,
Rīga
Kārlis Švanka, [193-],
Cēsu pilsēta
Meņģeles pagasts. Milda Švanka, [18--],
Meņģeles pagasts
Rīga. Velta Švanka, [193-],
Rīga
Rīga. Velta Švanka, [193-],
Rīga
Made Mačs, [18--]