Meņģeles pagasts. Leonīds Vasulis, [193-],
Meņģeles pagasts
Meņģeles pagasts. Andrejs Vasulis, [193-],
Meņģeles pagasts
Neatpazītas jaunietes portrets, 1937-05-10,
Baldones pilsēta
Neatpazītas jaunietes portrets, 1934-05-05,
Jelgava
Neatpazīta jauna vīrieša portrets, [193-],
Cēsu pilsēta