Liellaivas Daugavā pie Pļaviņām, [193-],
Pļaviņu pilsēta
Liepavots. Ekskursantu grupa, [195-],
Staburaga pagasts
Vīgante. Liepavots, [196-],
Staburaga pagasts
Vīgante. Liepavots, [196-],
Staburaga pagasts
Vīgante. Liepavots, [195-],
Pļaviņu novads
Vīgante. Liepavots, 1965,
Pļaviņu novads
Vīgante. Liepavots, [196-],
Pļaviņu novads
Vīgante. Liepavots, [195-],
Pļaviņu novads
Vīgante. Liepavots, 1962,
Pļaviņu novads
Vīgante. Liepavots, 1949,
Pļaviņu novads
Vīgante. Mazais staburags, 1962,
Jaunjelgavas novads
Vīgante. Liepavots, [196-],
Jaunjelgavas novads
Vīgante, 1936,
Jaunjelgavas novads
Vīgante. Liepavots, 1965,
Pļaviņu novads
Vīgante. Liepavots, 1962,
Pļaviņu novads
Vīgante. Liepavots, 1962,
Pļaviņu novads
Vīgante. Liepavots, 1962,
Pļaviņu novads