Omuļu lauku kapella, 1936,
Ērģemes pagasts
Puncuļu pamatskola, 1924,
Briģu pagasts
Aizpute. Meitene ar suni, [189-?],
Aizputes pilsēta
Ēveles patērētāju biedrība, 1937,
Ēveles pagasts
Gulbene. Desu darbnīca, [192-],
Gulbenes pilsēta
7. Siguldas kājnieku pulks, [192-?],
Alūksnes pilsēta
7. Siguldas kājnieku pulks, 1929-03-03,
Alūksnes pilsēta
7. Siguldas kājnieku pulks, [193-],
Alūksnes pilsēta
Skaistkalnes klostera māsas, [193-],
Skaistkalnes pagasts
Priekule. "Garožu" mājas, [193-],
Priekules pagasts
Portrets, 1937,
Strenču pilsēta