Bērni, 1935-10-20,
Rīga
Austra Rūtentāle, [192-],
Rīga
Neatpazīta vīrieša iesvētību portrets, 1938-07-10,
Limbažu pilsēta
Neatpazītas sievietes portrets, [192-],
Kandavas pilsēta
Neatpazītas sievietes portrets, [193-],
Kandavas pilsēta
Neatpazītas sievietes portrets, [193-],
Kandavas pilsēta
Neatpazītas sievietes portrets, [193-],
Kandavas pilsēta
Otilija Stvote-Strazde, [193-],
Kandavas pilsēta
Rozālija Traumane, [192-],
Kandavas pilsēta