Raunas centra ainava, [193-],
Raunas pagasts
Strenči. Rīgas iela, [193-],
Strenču pilsēta
Abrene, 1937
Rugāju galvenā iela, [193-?],
Rugāju pagasts
Lejasciems, 1925,
Lejasciema pagasts
Alūksne, [193-],
Alūksnes pilsēta
Alūksne, [193-],
Alūksnes pilsēta
Kārsava, [193-?],
Kārsavas pilsēta
Alūksne, [192-],
Alūksnes pilsēta
Alūksne. Fotokolāža, [193-],
Alūksnes pilsēta
Smiltene, [193-],
Smiltenes pilsēta
Smiltene. Daugavas iela, [191-?],
Smiltenes pilsēta
Smiltene. Dārza iela, 1906,
Smiltenes pilsēta
Valka, 1914,
Valkas pilsēta
Nītaure, [191-],
Nītaures pagasts
Liepāja. Apstādījumi, [191-],
Liepāja
Liepāja. Ūliha iela, [190-],
Liepāja