Stende. Ēka Renču ielā 2, [193-],
Stendes pilsēta
Dāvida leja Zilajos kalnos, [193-],
Dundagas pagasts