Neatpazītas sievietes portrets, [19--],
Drustu pagasts
Bēres, 1929-01-09,
Drustu pagasts
Rūdolfa Slaidiņa kāzas, 1936-12-06,
Drustu pagasts
Trejmeitiņas, [193-?],
Drustu pagasts
Neatpazītas sievietes salonportrets, [193-?],
Drustu pagasts