Dikļu skolas skolēnu orķestris, [193-],
Dikļu pagasts
Cēsu Pils parks, 1939,
Cēsu pilsēta
Skaistumkonkursa uzvarētāja, [1932?],
Rencēnu pagasts
Ekskursija Annas Brigaderes "Sprīdīšos", 1936-06-13,
Tērvetes novads
Ērika Elvīra Ķirpītis iesvētes dienā, 1932-06-10,
Valkas pilsēta
Anna Iliņš dz. Zariņš ar kalponi Annīti, [19--],
Jaungulbenes pagasts
Bērziņu Marija, 1917-07-30
Pie strūklakas, [19--]